Persönliche Beratung

+49 421 40 966 0 oder per Mail

Produkt Filter Produkt Filter

2.5" SATA VNAND Enterprise

€ 298,52 (€ 355,24 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 272,96 (€ 324,83 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 338,01 (€ 402,23 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 563,35 (€ 670,39 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 513,40 (€ 610,95 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 643,50 (€ 765,76 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 1.091,85 (€ 1.299,30 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 993,12 (€ 1.181,82 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 1.253,31 (€ 1.491,43 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 2.183,70 (€ 2.598,61 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 1.983,92 (€ 2.360,86 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 166,10 (€ 197,66 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 154,49 (€ 183,84 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 185,85 (€ 221,16 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 99,89 (€ 118,87 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 110,35 (€ 131,32 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2M hrs; Power Idle: 1.3W
+

€ 47,08 (€ 56,02 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 1.5M hrs; Power Idle: 0.05W
+