Persönliche Beratung

+49 421 40 966 0 oder per Mail

Produkt Filter Produkt Filter

3.5" SATA Enterprise

€ 125,95 (€ 149,89 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; Power Idle: 6.2W
+

€ 173,86 (€ 206,89 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; Power Idle: 8.1W
+

€ 189,20 (€ 225,14 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; Power Idle: 8.1W
+

€ 111,51 (€ 132,70 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 7.1W
+

€ 164,46 (€ 195,71 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 7.1W
+

€ 244,04 (€ 290,41 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 7.1W
+

€ 356,42 (€ 424,15 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 7.1W
+

€ 389,91 (€ 463,99 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.5M hrs; Power Idle: 5W
+

€ 222,72 (€ 265,04 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; Power Idle: 8.1W
+

€ 82,18 (€ 97,80 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; Power Idle: 5.9W
+

€ 280,49 (€ 333,78 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 10W
+

€ 362,62 (€ 431,52 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 10W
+

€ 72,32 (€ 86,06 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 5.91W
+

€ 64,31 (€ 76,53 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 1.2M hrs; Power Idle: 6W
+

€ 103,90 (€ 123,65 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 5.91W
+

€ 114,43 (€ 136,17 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 5.91W
+

€ 121,00 (€ 143,99 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 6.34W
+

€ 141,25 (€ 168,09 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 2.0M hrs; Power Idle: 7.1W
+

€ 110,91 (€ 131,98 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 1.2M hrs; Power Idle: 6W
+

€ 112,08 (€ 133,38 inkl. MwSt.)
Interface: SATA 3.0; MTBF/MTTF: 1.4M hrs; Power Idle: 6W
+